யாழ்ப்பாணம் – தாவடியின் ஒரு பகுதி தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதைத் தடுக்கும் நோக்கில், யாழ்ப்பாணம் – உடுவில் பிரதேச செயலகப் பிரிவிலுள்ள தாவடியின் ஒரு பகுதி தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. யாழ்ப்பாணத்தில் அடையாளங்காணப்பட்ட கொரோனா நோயாளி வசித்த

Read more