வெகுவாக ரசிகர்களை ஈர்க்கும் காளிதாஸ் நடிகை – அன் ஷீட்டல்