கொரானா வைரஸ் தடுப்பதை குறித்து நமது அழகிய தமிழில் பேசிய தமன்னா – வீடியோ